Inspirerende en bemoedigende gedachte week 13

Inspirerende en bemoedigende gedachten 28 – 3 april 2021

Beste allen,

VANAF PASEN, PAASZONDAG, 4 APRIL STARTEN WE WEER MET VIERINGEN! ZIE JE OM 10.00 UUR

Weer enkele gedachten deze week ter bemoediging in deze coronatijd. Langs deze weg willen we contact houden met iedereen die zich betrokken voelt bij de Jongerenkerk.

 


 

Verzinnen

Ik heb in de zomer bomen verzonnen
van goud met zilveren belletjes
en kronen op hun kruin met diamanten
die schitterden in de zon.

In de winter heb ik prachtige paarden gemaakt
van vers gevallen sneeuw
en zij draafden over de bergtoppen
en dansten in het dal met wapperende sneeuwmanen
en zwierige staartguirlandes.

Ik heb in de herfst vuur aangestoken
in vlammend vermiljoen blad –
en zilveren regens joeg ik over het platteland –
en de zotte pijpenstelen
braken in goddelijke gruzelementen
en rolden door polders en winkelstraten

en in de lente heb ik licht opgericht
van het lichtblauw van kinderogen –
zó helder… zó nieuw –
dat iets zo nieuw kon zijn
heb ik nooit geweten
en tòch bleef de leegte…
omdat ik haar niet verzinnen kon.Moed

Franciscus van Assisi heeft ooit gezegd: ‘Wij hebben een bepaalde mate van moed nodig om gelukkig te zijn.’

Wie het leven van deze begenadigde mens kent
weet dat hij de moed had om afstand te doen van alles wat hij bezat.

Er is moed voor nodig om jezelf te vinden.
En nòg meer moed om in jezelf God te vinden zoals Franciscus dat deed.Zo’n idee

Er moet toch ‘n plek zijn, ‘n land of ‘n rijk,
waar iedereen happy is, ied’reen gelijk.
Er moet toch zo’n plek zijn, of dacht je van nee,
ik weet het niet zeker, maar ik heb zo’n idee.

Er moet toch zo’n plek zijn, heel ver hier vandaan,
daar kookt nooit iets over, daar brandt nooit wat aan,
geen vel op de melk en geen vlieg in je thee,
ik weet het niet zeker, maar ik heb zo’n idee.

Er moet toch ‘n plek zijn, misschien wel heel hoog,
daar krijg je in ‘t bad nooit meer zeep in je oog.
D’r is altijd plezier en papier op de plee,
ik weet het niet zeker, maar ik heb zo’n idee.

Er moet toch ‘n plek zijn, vèr weg zeggen ze,
daar glijdt nooit je broek van je kleerhangertje.
Het kan er niet tochten en d’r is geen TV,
ik weet het niet zeker, maar ik heb zo’n idee.

Er moet toch ‘n plek zijn, zo kinderlijk speels,
daar loopt nooit de rits van je gulp uit de rails.
En niemand is hongerig en niemand blasé,
ik weet het niet zeker, maar ik heb zo’n idee.

Er moet toch een plek zijn van ‘n ander allooi,
ver weg van de haat en het kleine geklooi.
Geen roddels, geen pijn en geen ach en geen wee,
ik weet het niet zeker, maar ik heb zo’n idee.

En als je daarboven opnieuw bent ontwaakt,
en je denkt, wat heb ik me te sappel gemaakt,
dan begrijp je de sores die je had hier benée,
ik weet het niet zeker, maar ik heb zo’n idee.

Daar is alles anders, de poen en de sex,
je gaat er ook heen zonder traveller-cheques.
Maar als er één gaat, roep je nooit ‘mag ik mee,’
want ik weet het niet zeker, maar ik heb zo’n idee.   

                    Auteur: Toon Hermans


Allen namens bestuur, pastoraal team en allen betrokken bij de Jongerenkerk een goede week toegewenst.

ACTUEEL

Nieuwe JK Jouw Kerk van april is verschenen

april 2021
Lees verder ...

Video opname van de Paasviering zondag 4 april

zondag 4 april 2021
Lees verder ...

Inspirerende en bemoedigende gedachte week 14

woensdag 7 april 2021
Lees verder ...

Overlijdensbericht Paul Tummers

vrijdag 16 april 2021
Lees verder ...

Inspirerende en bemoedigende gedachte week 13

maandag 29 maart 2021
Lees verder ...

Video opname van de bezinning op Witte Donderdag 2021

donderdag 1 april 2021
Lees verder ...

Video opname van de gebedsdienst op Goede Vrijdag 2 april 2021

vrijdag 2 april 2021
Lees verder ...

Inspirerende en bemoedigende gedachte week 15

woensdag 14 april 2021
Lees verder ...

Video opname van de bezinning op Paaszaterdag 2021

zaterdag 3 april 2021
Lees verder ...

Video opname van de woord en communie viering zondag 11 april

zondag11 april 2021
Lees verder ...

JONGERENKERK VENLO

Ligging Jongerenkerk Venlo

Bekijk de ligging van de Jongerenkerk Venlo met behulp van Goog...
Lees verder ...

Uw financiële ondersteuning aan de Jongerenkerk Venlo

Met het in stand ...
Lees verder ...

Vieringen elke zondag om 10 uur

De Jongerenkerk V...
Lees verder ...