Uitnodiging 60 jaar priesterfeest Pastoor Tjeu KunnenUITNODIGING
Aan de parochianen van de Parochies Venlo Noord (H. Hart, H. Michaël, H. Nicolaas).
Aan de familie, vrienden en collega’s van onze Pastoor.
Aan alle anderen die zich met ons verbonden voelen.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een feestelijk programma bij gelegenheid van drie heuglijke momenten, die onze pastoor Tjeu Kunnen dit jaar heeft mogen meemaken:

  • 60 jaar Priester (18 maart)
  • 40 jaar werkzaam in Venlo (3 oktober)
  • 85 jaar (27 augustus)

Het volledige feestprogramma vindt u hieronder.

Zoek uw moment uit om zich bij ons aan te sluiten.
Op uitdrukkelijk verzoek van onze pastoor draait het programma niet zozeer om hem persoonlijk, maar meer om het geloof, dat hem en ons gaande houdt in deze roerige tijden.
Met name de twee eucharistievieringen en de bijeenkomsten van 6 en 7 oktober zullen daarop heel sterk gericht zijn.
“Niet met de rug naar de toekomst, maar met de blik op de toekomst” willen wij als kerk, als geloofsgemeenschap, in de werkelijkheid staan.

Wij nodigen u van harte uit om met ons deze Blijde Boodschap van Jezus van Nazareth te vieren.

Namens het Parochieel Platform Parochies Venlo Noord

H. Michaëlkerk (Pastoor Kierkelsplein 18)
(secretaris: Leonie Nijholt-Schelbergen tel. 06-14506195)
Gemeenschapshuis De Bantuin (Pastoor Kierkelsplein 20)
Gemeenschapshuis De Witte Kerk (Agnes Huynstraat 3)

 HET FEESTPROGRAMMA
Zaterdag 2 oktober 19.00 uur H. Eucharistieviering in de H. Michaêlkerk Thema: “Groeikracht”
m.m.v. Vocalgroup in the Mood waarna gezellig samenzijn in gemeenschapshuis “De Bantuin”

Zondag 3 oktober 10.30 uur H. Eucharistieviering in de H. Michaëlkerk Thema: ‘Zout en Licht zijn”
mm.v. Kerkkoor 0. L. Vrouwekerk (Venlo Zuid) en Vocal Ensemble Vicenda waarna gezellig samenzijn in gemeenschapshuis “De Witte Kerk”

Woensdag 6 oktober 14.30 uur — 17.30 uur Kinderbijeenkomst rond het thema “Zorg voor de Schepping” o.l.v. Franciscaanse Beweging
in de H. Michaëlkerk en in gemeenschapshuis “De Bantuin”.
Knutselend, dansend en zingend zijn kinderen creatief bezig met het Zonnelied van Sint Franciscus.
Opgave hiervoor noodzakelijk!

Donderdag 7 oktober 19.30 uur Lezing, waarna gesprek, over de laatste encycliek van Paus Franciscus “Fratelli Tutti” door de heer Krijn Pansters, theoloog aan de Universiteit Tilburg.
Plaats: H. Michaëlkerk en Gemeenschapshuis “De Bantuin”
Opgave hiervoor noodzakelijk!

 Toelichting Kinderbijeenkomst
4 oktober is het Werelddierendag en het feest van Sint Franciscus van Assisi: voor kinderen een mooie gelegenheid om even stil te staan bij alles wat groeit en bloeit in de natuur.

De zorg voor de Schepping moet de zorg zijn van jong en oud.
Mieke Dorssers van de Franciscaanse Beweging staat met onze kinderen stil bij het Zonnelied van Sint Franciscus: spelend, knutselend, dansend en zingend ervaren zij Franciscus’ liefde voor al wat leeft.

Opgave: Meldt u aan o.v.v. kinderbijeenkomst 6 oktober via email: parochiesvenlonoord@kpnmail.nl of vul het strookje in, die in de nieuwsbrieven staan en stuur dit strookje naar Pastoor Kierkelsplein 18,5916 SW Venlo.

Toelichting Lezing “Fratelli Tutti”
In zijn nieuwe encycliek “Fratelli Tutti” (“Allen broeders en zusters”) roept Paus Franciscus “alle mensen van goede wil” op om te werken aan een mondiale samenleving waarin zorg en respect voor elkaar en voor de schepping centraal staan.
In de visie van de paus moeten we een nieuwe koers inzetten als mensheid: van de huidige technisch-industriële en individualistische samenleving naar een samenleving waarin solidariteit en zorg voor al het leven centraal staan.
We leven immers als broeders en zusters met elkaar en met de gehele schepping in hetzelfde gemeenschappelijke huis.
Zijn oproep vindt weerklank op alle continenten.

Opgave: Meldt u aan o.v.v. Lezing 7 oktober via email: parochiesvenlonoord@kpnmail.nl of vul het strookje in, die in de nieuwsbrieven staat en stuur dit strookje naar Pastoor Kierkelsplein 18, 5916 SW Venlo.

Cadeau
Pastoor Tjeu Kunnen ziet af van een cadeau.
Als u toch iets wilt geven, doe dan een bijdrage die het mogelijk maakt dat ook de mensen in de arme landen spoedig gevaccineerd zullen worden.
U kunt ook overmaken naar:
IBAN Banknummer: NL71 RABO 0153 8103 19 t.n.v. RK Parochie H. Michaël o.v.v. Gift Vaccin Alom
De giften worden overgedragen aan Unicef, Oxfam Novib en Artsen zonder Grenzen.

ACTUEEL

Nieuwe JK Jouw Kerk van september is verschenen

september 2021
Lees verder ...

Vrijdag 24 september Heilige Huisjes tocht

vrijdag 24 september
Lees verder ...

Uitnodiging 60 jaar priesterfeest Pastoor Tjeu Kunnen

oktober 2021
Lees verder ...

Te koop: CD's met muziek van het JK-koor van VROEGER en NU

september 2021
Lees verder ...

Dinsdag 21 september: lezing Molukkers in Nederland

dinsdag 21 september 2021
Lees verder ...

Vredesweek 2021

zaterdag 18 september - zondag 26 september 2021
Lees verder ...

Zaterdag 18 september: Opgeruimd staat netjes

zaterdag 18 september 2021
Lees verder ...

Klimaatwakers - doen we samen vanuit de Jongerenkerk Venlo mee?

augustus-september 2021
Lees verder ...

JONGERENKERK VENLO

Ligging Jongerenkerk Venlo

Bekijk de ligging van de Jongerenkerk Venlo met behulp van Goog...
Lees verder ...

Uw financiële ondersteuning aan de Jongerenkerk Venlo

Met het in stand ...
Lees verder ...

Vieringen elke zondag om 10 uur

De Jongerenkerk V...
Lees verder ...