Overweging op Eerste Kerstdag (jaar B)

© Hub van den Bosch

Jongerenkerk

Venlo


Overweging van

Hub van den Bosch


bij

Joh.1,1-18


Kerstdag

25-12-2008

DIT IS BETHLEHEM VANDAAG

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.”


Met deze woorden begint Johannes, de evangelist, het evangelie.

En je zou over dit stukje evangelie een heel filosofisch en theologisch betoog kunnen opzetten. Dat doe ik vandaag niet.

Maar wat haal ik er dan uit om vandaag te delen met u? Er staat het Woord was God. Nou en die God is 2000 jaar geleden in die stal te Bethlehem mens geworden in dat Kind van Bethlehem. Een belangrijk moment in de geschiedenis van God met de mensen, een beslissend moment. Want daarna was en is het niet meer zoals het daarvoor was. De God van Israël werd tastbaar, zichtbaar in dat kind van Bethlehem, in die Man van Nazareth.


En vandaag anno 2008 vieren wij dat beslissend moment nog steeds. Maar ik hoop dat en in het thema van deze viering zit dat verborgen dat dat Woord, dat die God vandaag mens wordt in ons, mensen van 2008.


Voor mij is DAT de diepere betekenis van Kerstmis. En daarom luidt het thema dan ook:

dit is Bethlehem vandaag. Vandaag geen kind op zoek naar een stal om geboren te worden maar op zoek naar ons: naar een plek in ons om geboren te worden. Dat onze God, dat het Woord, mens mag worden in ons. En dat wij niet zoals die herbergiers toen zeggen, geen plaats, geen plaats. Nee, wij zitten vol, geen tijd voor jou.


En met dat mens-worden van God in dat Kind van Bethlehem kwam er die Boodschap van vrede, liefde en gerechtigheid. Dat kind, die Man van Nazareth had niet alleen een boodschap, nee Hij was de Boodschap, immers Hij is het Woord zoals Johannes ons liet weten in het evangelie.


En als God in ons geboren wordt, dan hebben OOK wij niet alleen een boodschap maar dan zijn we ook boodschap. En dat kun je hier ook wel zien. De afgelopen weken hebben we aan u, mensen die wekelijks hier komt vieren, mensen die af en toe hier komt vieren en mensen op straat gevraagd hun boodschap, hun kerstwensen en ook nieuwjaarswensen neer te schrijven.


En of je het nu gelooft of niet, lees na afloop zelf maar eens wat er allemaal geschreven staat, de boodschap van de engelen in die nacht te Bethlehem vrede op aarde is ook de boodschap van vele mensen hier in Venlo. De boodschap van liefde, vrede en gerechtigheid van dat kind van Bethlehem, die man van Nazareth, is ook de boodschap, de wens van velen hier in Venlo en ik denk van vele mensen waar ook ter wereld.

Dat hebben we de afgelopen weken ook duidelijk gezien toen we aandacht vroegen voor de Aktie Solidaridad waarin Eerlijke Handel centraal stond. Waarin we aandacht vroegen voor mensen die onderdrukt, uitgebuit, verdreven worden en die niets liever willen dan gerechtigheid, vrede en liefdevolle verhoudingen.


Zo te zien zit er weinig licht tussen de boodschap van boven, die Goddelijke Boodschap en die boodschap van beneden, die aardse, die menselijke boodschap. Vreemd is dat niet omdat ik geloof dat in elke mens iets van die goddelijke vonk leeft.


Als wij dan vandaag hier samenkomen. Kerstmis vieren, dan hoop ik dat we inderdaad die God en die boodschap van liefde, vrede en gerechtigheid, opnieuw weer geboren laten worden in ons. Dat het inderdaad is: dit is Bethlehem vandaag.

Want u ziet dit jaar alleen de kribbe, het Kind met Zijn Boodschap en de doeken met onze boodschap. Die boodschappen die hetzelfde willen bereiken; vrede op aarde, liefdevolle verhoudingen, rechtvaardige en eerlijke handel, gelijke rechten voor iedereen

maar die alleen waar gemaakt kunnen worden als WIJ die engelen zijn die van de daken roepen dat die vrede er dient te komen uit naam van ons allen die dit kind een plaats geven in hun hart.


Die herders die zich laten roepen: opdat ook wij ons laten roepen en op weg willen gaan naar die andere wereld.


Die os en die ezel die met hun warme adem het kind warm houden.


Maria en Jozef die zorgelijk zich bekommeren om dat kind, om die boodschap.

Die koningen die zich lieten leiden door een ster, dat ook wij ons laten leiden door licht in ons wereld, licht dat ons aantoont dat het anders kan, zoals bijvoorbeeld solidaridad al 20 jaar laat zien dat het anders kan en dat wij net als de koningen via een andere weg, dat wil zeggen op een andere manier straks terugkeren naar onze woningen waar die ook mag staan.

Als wij niet de plaats innemen van al die figuren uit de Kerststal, wie dan wel. Als wij niet de plaats innemen van al die zorgden van 2000 jaar geleden, dan is het NIET Dit is Bethlehem vandaag.


Ik hoop en vertrouw erop dat dit wel het geval zal zijn. Dat wij wel bereid zijn en openstaan voor dat Kind, en dat het Woord mens mag worden in ons.

Dat het gebeuren mag zoals we straks in het Tafelgebed horen:

God, laat ons toch zien dat het onmogelijke mogelijk wordt,

als wij doen zoals Hij.

Laat ons toch zien dat wij, wie of wat wij ook zijn,

klein kunnen worden zoals Hij, opnieuw geboren;

dat het gebeuren kan: "vrede op aarde",

de angst verdreven, de honger gestild,

het geweld bezworen, het recht gedaan.

Laat ons mensen zijn naar Uw hart,

mensen in wie liefde zichtbaar is,

mensen ook, die zich van harte verbonden weten met de wereld in al zijn nood;

die met elkaar op weg gaan,

toekomst brengend aan onze verdeelde wereld.


In die zin wens ik ons allen een zalig en gezegend kerstfeest toe. Dat langer duurt dan de twee kerstdagen en dat we niet met de kerstboom straks ook onze kerstboodschap en de boodschap van zowel boven als beneden de deur uit DOEN.

Dat het zo moge zijn.