Overweging 3 mei 2009

© Hub van den Bosch

Jongerenkerk

Venlo


Overweging van

Hub van den Bosch


Roepingenzondag


Overweging zondag 3 mei 2009.

 

Op deze 4e zondag van Pasen, roepingenzondag, laten we ons inspireren in de eerste plaats door Petrus die Jezus, de Christus, aanduidt als hoeksteen van wat wij noemen ONZE Kerk en door Jezus zelf,die zichzelf aanduidt als de herder, die zoals een herder moet zijn, de goede herder is.

 

Als wij het over Roepingen hebben dan denken we daarbij bovenal en eerst aan de roeping tot priester, tot diaken, tot religieus.

Een van de kenmerken waardoor de katholieke kerk dan ook opvalt en herkenbaar is, is haar duidelijke structuur in het ambt. Dat valt het meest op in de liturgievieringen.

En mensen, en dat worden er steeds meer, die niet precies weten hoe het allemaal in elkaar zit, stellen dat ambtelijke aspect van de kerk gemakshalve maar gelijk MET de kerk.

In de beleving van veel gewone gelovigen is 'de-kerk-zijn-wij' jammer genoeg nog geen allerdaagse kost.

 

Als ik, en hopelijk jullie ook, het over roeping hebben op deze zondag van Roepingenzondag dan gaat blijft dat niet beperkt tot diegenen die geroepen zijn tot het ambt of tot een ambt in de kerk of tot het religieuze leven. En dat is niets nieuws. Want ondanks dat er veel mensen zijn die ambt en kerk op een hoop vegen en die van 'de-kerk-zijn-wij' nog geen allerdaagse kost gemaakt hebben is het al 40 jaar geleden dat de bisschoppen van de hele wereld aandacht gevraagd hebben voor de kerk die ALLEREERST volk van God is, waarvan de ambtsdragers ook deel uit maken en waarin iedere gelovige, en niet alleen iemand die gewijd is, geroepen is tot navolging van Jezus, de goede herder.

 

We zijn, we worden dus allemaal geroepen, om goede herders te zijn in navolging van Jezus.

 

In een weekend Roepingenzondag vieren is natuurlijk vanuit die optiek bekeken prachtig ... maar de vraag is dan wel: wat is dat dan goede herder zijn in navolging van Jezus. Natuurlijk u en ik kunnen wel lezen in het evangelie over die goede herder, maar een goede herder ZIJN, is toch nog heel wat anders.

 

En op het boekje van deze viering staat die herder wel mooi naast die Hoeksteen Jezus, Maar de vraag blijft wel of wij feitelijk in navolging van de Hoeksteen Jezus net als Hij ook goede herders zijn.

 

Als wij ons geroepen weten, waartoe weten wij ons dan geroepen?

Om herder te zijn ... of om rechter te zijn die nauwkeurig toeziet of de schapen zich wel precies aan de regeltjes houden? Of al die schapen wel de goede richting uitlopen, doen wat ik wil.

 

Geroepen zijn ALLEEN is nog geen garantie, de vraag is veeleer kennen wij de Hoeksteen nog wel?

Of bedelen we hem, misschien wel zonder het te beseffen, toch een andere rol toe zoals ook de 1e lezing het geval was.

 

Waar het mijn inziens omgaat op Roepingenzondag is, de vraag of we één kerk zijn dat wil zeggen: een kudde die gekenmerkt wordt door een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid.

Dat we als een team aan het bouwen zijn aan die kerk en waarin ieder zijn steentje bijdraagt vanuit haar of zijn eigen verantwoordelijkheid zijn en waarbij we voortbouwen op die Jezus van Nazareth die de eerste hoeksteen is van ons bouwwerk.

 

Als we Hem als onze hoeksteen zien en Hem als voorbeeld van wat een goede herder is, worden wij misschien ook goede herders en elke goede herder is, natuurlijk in de figuurlijke betekenis van het woord,als een hoeksteen die de anderen vol liefde draagt en die, figuurlijk gezien, weet dat al die anderen allemaal nodig zijn om er samen, met vereende krachten, een mooi huis van te maken.

 

Als het in deze zin, Roepingenzondag mag zijn, dan is het iets moois, dan is het de moeite waard dan weet iedereen zich geroepen; vrouwen en mannen, jongeren en ouderen, om ieder met haar of zijn eigen capaciteiten en krachten herder, goede herder te zijn

 

Op Roepingenzondag mag, of misschien wel moet, onze droom toch zijn: één grote groep van herderinnen en herders die samen zorgen, zorg dragen, voor de kudde die we samen vormen en zo bouwen we verder op die ene Hoeksteen omdat wij die Hoeksteen Jezus hebben leren kennen als iemand op wie we kunnen bouwen omdat Hij ook ons, u en mij, ondersteunt.