Overweging 21 juni 2009

© Hub van den Bosch

Jongerenkerk

Venlo


Overweging van

Hub van den Bosch


De langste dag


We staan vandaag stil bij het moment van de zonnewende. Het begin van de zomer.

De dag waarop het, het langst licht is.

Afkomstig uit de agrarische sector weet ik hoe belangrijk licht is voor het groeiproces van de bomen, de planten en vruchten der aarde. Na de lange winter maanden waarin het vaak wat grauwer is, zie je in het voorjaar als de dagen lengen, de planten, bomen de natuur weer ontwaken en tot nieuw leven komen. En de groene bladeren zetten het zonlicht om in zuurstof en daarmee zijn bomen en planten van levensbelang voor ons mensen. Het is ook niet voor niets dat steeds vaker de roep klinkt om toch zorgvuldiger om te gaan met onze natuur. De roep ter bescherming van de immense Regenwouden die ook wel genoemd worden 'de longen van de wereld'.

Maar ook voor ons mensen is licht belangrijk. Ook wij zijn blij als het voorjaar wordt. De dagen langer worden en de zon meer licht brengt. Je ziet mensen dan ook vaak opleven. Mensen trekken dan naar buiten. Mensen ontmoeten elkaar dan in buurt en straat tijdens diverse activiteiten en daarmee ontstaat er cohesie en solidariteit tussen de mensen in straat, buurt en dorp.

Licht, zonlicht en de warmte die licht uitstraalt is dus van levensbelang voor plant, voor dier en mens.

 

Het is daarom goed om vandaag stil te staan bij het feest van de zonnewende. Het moment van de Zonnewende dan onder de naam winterwende, moment dat de dagen beginnen te lengen, wordt in verband gebracht met kerstmis. Met Kerstmis wordt namelijk Hij die vandaag zegt "Ik ben het licht van de wereld" geboren. Nieuw Licht in ons midden. Dat Licht dat tweeduizend jaar geleden de wereld drastisch veranderd heeft. Niet de machtigen maar de kleinen kwamen voorop te staan. Niet het recht van de sterkste geldt meer,

maar het recht van de zwakste.

We hebben zojuist in het evangelie die woorden van Jezus gehoord. Hij is Licht en Hij wijst ons een weg naar het licht. Hij wijst ons een weg uit de duisternis die we nog te vaak om ons heen zien. Hij wijst ons een weg naar die andere wereld waarin mensen in vrede, in solidariteit, in respect voor elkaar en voor de schepping samenleven.

En Jezus wijst ons een weg naar de vader. Hij getuigt niet alleen over zichzelf maar ook over zijn vader die wij God durven noemen.

Die God die ooit zei: ik zal er zijn voor jullie. Hij doet elke dag het licht over ons doet opgaan om te laten zien: ook vandaag ben ik er voor jullie. Ik trek met jullie mee. Ik ben aanwezig in elk van jullie medemensen. En zo maakt hij ons tot lichtdragers opdat wij in navolging van die Jezus van Nazareth licht zijn voor elkaar.

Dat is iets om dankbaar voor te zijn. En daarom komen we vandaag op deze zon-dag bij elkaar rond de tafel van Breken en delen om samen te vieren, om tot rust te komen en dank te zeggen voor al mooie dat de schepping ons biedt. Dank te zeggen voor het licht dat elke dag over ons opgaat. Dank te zeggen voor die man van Nazareth die ons heeft laten zien hoe wij een licht voor elkaar kunnen zijn. Dank te zeggen tegen God, ons aller vader die elke dag met ons meetrekt. Dank te zeggen voor het licht dat we voor elkaar zijn en elkaar te beloven dat we elke dag weer proberen dat waar te maken.

Maar wat is dat licht zijn voor elkaar. Hiervoor wil ik op deze Vaderdag enkele citaten voorlezen uit dit boekje: 'voor mijn allerliefste papa'.


"Ik hou van mijn papa want hij gaf mij het mooiste kado van de wereld, hij gaf me liefde." Katy 9 jaar.

 

"Ik hou van je, want je bent er altijd als ik je nodig heb." Richard, 9 jaar.

 

"Mijn vader is niet heel beroemd of heel rijk, hij is meer een harde werker met een groot hart." Ronald, 10 jaar.

 

"Lieve pap, ik wel 1001 redenen waarom ik van je hou. Ik zal je er maar een vertellen anders ben ik eeuwig bezig. Je bent gewoon de liefset man die ik ken." Nicole, 8 jaar.


"Mijn vader geeft me altijd zo'n warm en veilig gevoel." Christa.

 

"Vaders zijn eigenlijk net moeders." Vincent 12 jaar

 

"Je zorgt voor ons en geeft wat we nodig hebben." Edwin, 10 jaar

 

"Dank je dat je voor me zorgt.

Dank je voor de knuffels.

Dank je voor je vriendschap.

Dank je, omdat je van me houdt." Gert Jan, 7 jaar

 

"Ik hou van je, omdat je er altijd bent als ik je nodig heb." Peter Paul 9 jaar.

 

Zoals de kinderen hier beschrijven wat hun vader voor hun betekent, kan ik niet beter omschrijven wat het betekent licht zijn voor elkaar. Licht zijn voor elkaar zit niet in grote dingen maar juist in die kleine presentie van het 'er zijn' voor de ander.

Ongetwijfeld zullen de vaders vandaag thuis in het zonnetje gezet worden om dat zij een voorbeeld, een lichtend voorbeeld zijn voor hun kinderen en zij hem daarvoor willen bedanken. Daarom proficiat aan alle vaders maar ... Laten we de woorden die kinderen spreken over hun vaders uit het boekje ons allemaal ter harte nemen. En laten we proberen ze waar te maken elke dag weer om zo in het kleine, in het eenvoudig er zijn voor elkaar, een licht, een lichtend voorbeeld te zijn voor elkaar, om zo elkaar warmte, liefde, leven te geven, zoals de zon die elke dag weer boven ons opgaat ons warmte en leven geeft. Amen.