Doelstelling en achtergronden

Doelstelling en achtergronden.

Even stilstaan……

Het is goed van tijd tot tijd even stil te staan bij het leven dat je leidt, bij het wel en wee van jezelf en dat van anderen. Dit kan bij ons in de Jongerenkerk.

Waar gaat het om?

Wij laten ons inspireren door verhalen en gebeurtenissen van toen en nu. Door mensen die door God zijn erkend en herkend zoals Jezus van Nazareth. Je kunt nieuwe ervaringen opdoen en een relatie leggen naar je dagelijkse leven met alle ups en downs.

Ons streven is mensen bewust te maken van en aan te zetten tot meer betrokkenheid bij de samenleving. Dit doen we door maatschappelijke activiteiten binnen en vooral buiten onze gemeenschap te organiseren en door te voeren. De zorg voor en het medeleven met kwetsbare mensen willen we niet alleen met woorden, maar vooral met daden invullen.

Delen wat je hebt…… delen wat je bent……

Wie bezoeken de Jongerenkerk?

Onze gemeenschap bestaat uit ongeveer 300 mensen, jong en oud, uit Venlo en omgeving. Wij zijn ontstaan in de jaren zestig toen de jongeren eigen vieringen gingen opzetten. Inmiddels zijn de jongeren van toen ouder geworden en is er een fijne gemeenschap overgebleven, bestaande uit ouderen, jongeren en kinderen. De vieringen spreken aan; velen doen mee. Wij zijn eigentijds, inspirerend en nog steeds vernieuwend actief. Met gebeden en liederen die iedereen kan beleven. De teksten zijn elke week nieuw. Wij houden ons ook bezig met de nieuwe religiositeit en spiritualiteit. Jouw eigen mening en opvatting kan worden getoetst aan de uitgangspunten die mensen door de eeuwen heen geleid en begeleid hebben. Jij maakt deel uit van de schepping en dat voel je.

 

Waar zijn wij bij betrokken?

Zang en muziek - solidariteitsmaaltijd - schuldhulpmaatje, - nood-en daklozenhulp, gespreksgroepen over en met vluchtelingen – alleenstaanden ontbijt – netwerk Bindkracht.

 

Maar ook buiten de gemeenschap zijn wij actief in o.a.

Vluchtelingenproblematiek – Amnesty International – Wereldwinkel – bezoeken van gevangenen – huize Doortocht Venlo.

 

Vieringen:

Elke zondag is er een viering om 10.00 uur. Er zijn ook vieringen die geleid worden door mensen uit de gemeenschap en door de Spiritualiteitsgroep. Natuurlijk zijn er speciale vieringen op feestdagen, zoals Kerst, Pasen, (Witte donderdag en Goede vrijdag) en Pinksteren. 

Op deze pagina

  • Even stilstaan ...
  • Wie bezoeken de JK?
  • Waar zijn wij bij betrokken?
  • Ook actief buiten de eigen gemeenschap

 

JONGERENKERK VENLO

Ligging Jongerenkerk Venlo

Bekijk de ligging van de Jongerenkerk Venlo met behulp van Goog...
Lees verder ...

Uw financiële ondersteuning aan de Jongerenkerk Venlo

Met het in stand ...
Lees verder ...

Vieringen elke zondag om 10 uur

De Jongerenkerk V...
Lees verder ...