Artikel 3 uit de reeks 50 cent voor 50 jaar Jongerenkerk (november 2014)

In het kader van 50 jaar Jongerenkerk Venlo verschijnt er de komende maanden elke maand een column in de JK Jouw Kerk en op de website. Deze columns gaan vergezeld met een advertentie in E3-Journaal / De Trompetter.

De columns zijn bedoeld om de mensen te laten zien dat de Jongerenkerk Venlo MEER is dan alleen zondagmorgen om 10.00 uur.

We hopen dat velen in Venlo, geïnspireerd door de columns, bereid zijn om 50 cent te storten voor de 50 jarige Jongerenkerk.

 

Deze maand: Henk Linders als begeleider gespreksgroep rouwverwerking bij 't Groenewold.


Mij is gevraagd om iets te vertellen over mijn inzet voor de samenleving als begeleider rouwverwerking.
In 2000 heb ik bij 't Groenewold aangeklopt met de vraag of ik actief zou kunnen worden als begeleider voor rouwgroepen. Kort daarna startte 't Groenewold met een opleidingstraject. Met een achttal mensen, ik was de enige man, hebben we een interne opleiding gevolgd die gegeven werd door drs Roel Hekking.
Mijn eerste rouwgroep heb ik gedaan in 2002 samen met Carolien. Het was erg spannend om te doen maar wij hadden onze zaakjes goed voor elkaar en de deelnemers waren tevreden over wat zij hadden ervaren en geleerd over zichzelf.

In 10 bijeenkomsten wordt stil gestaan bij ieders verhaal, ervaringen met het verlies en de rouw. In de eerste jaren hadden we redelijk wat structuur, maar na verloop van tijd blijkt de structuur vooraf minder belangrijk.
Belangrijk blijkt vooral dat de deelnemers, lotgenoten, hun verhaal en ervaringen met elkaar kunnen delen. Vaak is er binnen hun dagelijkse leven minder tijd en ruimte om hun ervaringen en verdriet uit te spreken naar familie, vrienden, kennissen.

De gespreksgroep biedt een veilige setting waar intieme emoties gedeeld kunnen worden, emoties die soms ook moeilijker in de dagelijkse kring aan bod komen.
Het ervaren verdriet komt steeds op een andere wijze iemands leven binnen… soms zie je het aankomen, bijv. als het sterven komt na een lang ziekbed, maar soms komt het ook geheel onverwachts, bijv. bij een plotselinge dood door een ongeluk of hartstilstand.
Hoe je met verlies omgaat is mede afhankelijk van je eigen persoonlijkheid, je leefsituatie en je levenservaring. Hoe ben je vroeger omgegaan met groot en klein verlies. Je leven verandert enorm, familieverhoudingen veranderen, je netwerk verandert. Er ontstaat een grote leegte die niet zomaar opnieuw ingevuld kan worden. De leegte toelaten, het verdriet toelaten doe je veelal door dit te delen in je eigen kring… maar wat doe je als je dit niet hebt geleerd….?

Vroeger was de opvang meer vanzelfsprekend, als je rouwde was dat ook zichtbaar door de zwarte kleding die iemand droeg. Ook de buurt had in die tijd een belangrijke rol en taak bij het begraven: de kist werd gedragen door buurtgenoten.
Een logische vraag is waarom ik dit werk doe. Ik denk dat het te maken heeft met mijn eigen onverwerkte rouwervaringen. Hierdoor ben ik op zoek gegaan naar de bron hiervan in mezelf. Via de 2-jarige opleiding spirituele therapie aan de Leonardushoeve in Belfeld kwam ik uit bij "onverwerkt" verdriet (unfinished business zoals Elisabeth Kübler-Ross dit noemt). O.a. betreft dit 2 kinderen die kort na de geboorte zijn gestorven, maar ook de ervaring van het doden van een ziek varkentje in mijn jeugd op het erf van een boerderij waar ik een stille getuige van was. Bijzonder was in ieder geval dat ik mijn scriptie voor mijn sociologieopleiding gewijd heb aan het thema euthanasie.

Als rouwbegeleiders hebben we in de loop der jaren ook diverse cursussen gevolgd om onze taak verder te verdiepen. Ik doe dit werk voor de medemens met veel liefde en plezier… ik leer ook veel van de deelnemers en merk dat zij na 10 bijeenkomsten vaak weer iets van de spanning hebben
kunnen loslaten en ruimte hebben kunnen maken om de draad van hun leven weer op te pakken. Zij ontdekken iets van de krachten die elke mens in zich heeft om met moeilijke situaties te kunnen omgaan. Er ontstaat weer een nieuw levensperspectief… dat geeft mij veel voldoening… daarom doe ik dit werk met plezier en liefde. Het mysterie van de mens in onze schepping en zijn betekenis voor de ontwikkeling van de mensheid wordt daarmee iets helderder.

Op deze pagina

JONGERENKERK VENLO

Ligging Jongerenkerk Venlo

Bekijk de ligging van de Jongerenkerk Venlo met behulp van Goog...
Lees verder ...

Uw financiële ondersteuning aan de Jongerenkerk Venlo

Met het in stand ...
Lees verder ...

Vieringen elke zondag om 10 uur

De Jongerenkerk V...
Lees verder ...