In verbondenheid onderweg

50 jaar Jongerenkerk Venlo en 25 jaar ’t Groenewold in Venlo
In verbondenheid onderweg
 
In velerlei opzicht geldt dat het openbare leven in Noord-Limburg nog een sterke verwantschap heeft met het kerkelijke leven. De rol die de kerk binnen die verhoudingen heeft, is echter sterk veranderd.
 
De Jongerenkerk van Venlo heeft in de afgelopen 50 jaar deze verandering mee vorm gegeven. Zo zijn binnen de gemeenschap van de Jongerenkerk passende en meer eigentijdse vormen van vieren geïntroduceerd. Een halve eeuw geleden werd daarmee een start gemaakt met Beatmissen voor de jongeren gevolgd door allerlei bijeenkomsten en kerkvergaderingen met vooraanstaande personen uit kerkelijk en maatschappelijk leven. De inmiddels overleden kapelaan Leo Brueren was een van die vernieuwers.
 
De Jongerenkerk in Venlo leerde op die manier haar weg vinden. Door steeds ook naar buiten gericht te zijn. Ze wil een ‘open herberg’ voor mensen zijn die op hun tocht naar zingeving en zinbeleving een plek zoeken waar ze in een eigentijdse taal worden aangesproken en uitgedaagd worden het verhaal van de Man van Nazareth tot iets van zichzelf te maken. Om het vervolgens ook na te volgen en voor te leven. Zo is de Jongerenkerk ook een ‘open herberg’ zijn voor o.a. dak- en thuislozen.
 
Het toekomstperspectief en visioen is nog steeds ‘het jonge’ van de Jongerenkerk, terwijl de gemiddelde bezoeker behoorlijk wat levensjaren aan ervaring meebrengt. Maar onmiskenbaar is het een kerk die zich wil verbinden met mensen in de stad. Op vreugdevolle en soms ook verdrietige momenten. Een plek die nu al een halve eeuw bestaat met een uitgesproken eigen gezicht.
 
In dat kerkelijke werkveld is 25 jaar geleden, een centrum als ’t Groenewold gestart midden in het hartje van Venlo tegenover de bibliotheek. Het centrum vertaalde haar kernopdracht allereerst in dienstbaar opzicht, wilde vooral daarin kerken en groepen mensen steunen en tot dienst zijn. Inmiddels zijn er verschuivingen zichtbaar, niet alleen binnen het kerkelijk werk zoals gezegd, maar ook in sociaal-maatschappelijk opzicht is de plaatsbepaling van het centrum veranderd. De verhouding waarin en de manier waarop ‘t Groenewold haar werkzaamheden uitdraagt en inricht, is niet strikt ‘kerkelijk’ te noemen terwijl het laatste wel tot het karakter van werken behoort. Naast kerken-werk, is er een breedte aan cursuswerk gegroeid, richt het centrum zich ook uitdrukkelijk op jongeren in de knel, maar herbergt tegelijk de oudste huiskamer voor dak- en thuislozen en eenzame mensen in Venlo. Ieder is welkom om even een praatje te maken, een kopje koffie te drinken.
 
Door mensen op hun eigen kwaliteit aan te spreken, lukt het vrijwilligers en beroepskrachten betrokken te zijn bij o.a. achterstandsituaties, sociale ongelijkheid, uitsluiting, geestelijke zorgverlening en allerlei vredesinitiatieven. Het centrum doet dit vanuit een houding die wortelt in de grote wereldreligies en zoekt actief naar verbindingen met andere inspiratiebronnen.
 
De gemeenschap van de Jongerenkerk en bezoekers van het ‘t Groenewold hebben een sterke verwantschap als het om hun manier van werken gaat. Ze richten zich beide actief op de stad, om op die manier het oude verhaal, de religieuze traditie, te vertalen naar daadwerkelijke inzet en ontmoetingen met anderen en anders gelovigen, omwille van deze tijd en nieuwe wegen in de toekomst. En dat onder het motto van: ‘in verbondenheid onderweg’.

Op deze pagina

JONGERENKERK VENLO

Ligging Jongerenkerk Venlo

Bekijk de ligging van de Jongerenkerk Venlo met behulp van Goog...
Lees verder ...

Uw financiële ondersteuning aan de Jongerenkerk Venlo

Met het in stand ...
Lees verder ...

Vieringen elke zondag om 10 uur

De Jongerenkerk V...
Lees verder ...