Artikel 10 uit de reeks 50 cent voor 50 jaar Jongerenkerk (juni 2015)

In het kader van 50 jaar Jongerenkerk Venlo verschijnt er de komende maanden elke maand een column in de JK Jouw Kerk en op de website. Deze columns gaan vergezeld met een advertentie in E3-Journaal / De Trompetter.

De columns zijn bedoeld om de mensen te laten zien dat de Jongerenkerk Venlo MEER is dan alleen zondagmorgen om 10.00 uur.

We hopen dat velen in Venlo, geïnspireerd door de columns, bereid zijn om 50 cent te storten voor de 50 jarige Jongerenkerk.

Deze maand: Hub van den Bosch over zijn werkzaamheden voor de Jongerenkerk Venlo

 Sinds 7 jaar mag ik werkzaam zijn binnen de Jongerenkerk Venlo. Een kerkgemeenschap die haar sporen ruimschoots verdiend heeft binnen Venlo en daarbuiten.
Pastoraal coördinator, zo werd destijds in de vacature de functie omschreven.

Vanaf het begin werd me snel duidelijk dat het een omvangrijke functie is. Omvangrijk omdat de Jongerenkerk méér is dan de dienst op zondagmorgen om 10.00 uur. Natuurlijk is zorgdragen dat de wekelijkse viering ordentelijk verloopt één van de taken. Niet dat ik wekelijks voorga, maar ik zorg er wel voor, dat voor wie er ook voorgaat alles geregeld is, zodat de voorganger haar of zijn gang kan gaan.

De Jongerenkerk is meer, zo zei ik al. En dat méér zit hem in de maatschappelijke betrokkenheid. En daar kwam ik snel achter. De Jongerenkerk heeft zo zijn bemoeienis op veel terreinen: de Stichting Prisma, opgericht door Herman Evers, die zich bezighoudt op het snijvlak van religie, kunst en cultuur, de Stichting Home+, een honk voor jongeren die een steuntje in de rug, een plus kunnen gebruiken.
Daarnaast ook het helaas niet goed meer functionerend Lint, waarin we tot ruim een jaar geleden nauw samen werkten met de collega van Mönchengladbach en Krefeld. Daarmee draaiden we enkele jaren geleden een Euregionaal armoedeproject.

Maar ook de bemoeienis met Huize Doortocht, ooit opgericht door Leo Brueren, waaraan ik maandelijks een bezoekje breng en waarvan we in het verleden verschillende kinderen van daar verblijvende jonge ouders in de Jongerenkerk gedoopt hebben.

De nauwe samenwerking met de pastores in het Venlose dekenaat en de betrokkenheid bij het dekenaat maakten dat ik nu al weer 5 jaar geleden de taak van missionair opbouwwerker overnam van Piet Giesen.

En dan wellicht de verbinding vanuit de Jongerenkerk met de dak- en thuislozen. De vele contacten en vragen van mensen die kansloos op straat komen te staan en vaak tegen dichte deuren aanlopen, maakten dat we enkele jaren geleden in samenwerking met het CMA (centraal meld- en actiepunt) begonnen zijn met een groot ketenoverleg.

Sinds 2012 is de Jongerenkerk ook betrokken bij Bindkracht. De veranderingen in de samenleving en de crisis die ons vanaf 2008 teistert maakt het noodzakelijk dat er een beweging op gang komt van onderop. Dat is waar Bindkracht zich sterk voor maakt.

Veel van deze bovenstaande betrokkenheid wordt 'in verbondenheid onderweg' meegedragen door Piet Linders als coördinator van Stichting 't Groenewold en zijn collega's, onze partners door de jaren heen.

Binnen de Jongerenkerk zijn er naast de zondagmorgen ook tal van activiteiten die soms extra aandacht vragen, zoals de voorbereiding van de 1e communie die samen plaatsvindt met Truus van der Heijden. Daaruit is ooit voortgekomen de jongerengroep 'De tempeliertjes' die helaas twee jaar geleden is gestopt, omdat je wel aanbod gericht kunt werken maar als dat niet aansluit bij de vraag dan moet je het ook aandurven ergens mee te stoppen.

Het verzorgen van afscheidsdiensten behoort eveneens tot mijn taken en daarnaast doopvieringen samen met deken Spee.
Vieringen met de dak- en thuislozen rond Kerstmis en op momenten dat iemand gestorven is uit deze groep.
Ook heb ik vele contacten en gesprekken met de dak- en thuislozen die regelmatig aankloppen en aanbellen voor 2 euro.
Tevens ben ik betrokken bij 'Schuldhulpmaatje Venlo' waarvan Harry van Heijst mede-initiator is en waaraan Hans Spee zijn medewerking verleent als maatje.

Toen ik 7 jaar geleden begon, had ik niet kunnen bevroeden dat zoveel samen kwam in de Jongerenkerk Venlo, nog niet te spreken van al die andere betrokkenheid van mensen vanuit de Jongerenkerk bij de samenleving, waarover anderen uitvoerig hebben geschreven in de voorgaande stukken die vallen onder het kopje '50 ct voor 50 jaar'.

50 jaar Jongerenkerk Venlo: we hebben een fantastische jubileumdag gehad. En nu staan we voor de uitdaging deze nog altijd bruisende Jongerenkerk verder te dragen. Werk is er nog genoeg te doen, werk dat we alleen in verbondenheid met velen kunnen doen. Zoals de Jongerenkerk Venlo de afgelopen 50 jaar méér is geweest dan de dienst om 10.00 uur op zondagmorgen, zo hoop ik dat ze dat ook in de komende jaren en decennia mag blijven.
Dat deden we en doen we en ik hoop dat we dat blijven doen door ons steeds opnieuw te verbinden met mensen, met de stad Venlo en de regio. Ik hoop dat we daar in blijven investeren en dat we
daarin veel van onze energie blijven stoppen. Ik hoop dat omdat we JUIST zo laten zien dat wat wij op die zondagmorgen verkondigen: 'delen wat je hebt, delen wat je bent', willen waarmaken in het leven van alle dag.

Allen proficiat met deze eerste 50 jaar.
Allen dank voor jullie inzet voor mensen dichtbij en ver weg.

Mag voor de komende jaren gelden: SAMEN MAKEN WE ER MEER VAN!

Hub van den Bosch - Pastor Jongerenkerk Venlo

Op deze pagina

JONGERENKERK VENLO

Ligging Jongerenkerk Venlo

Bekijk de ligging van de Jongerenkerk Venlo met behulp van Goog...
Lees verder ...

Uw financiële ondersteuning aan de Jongerenkerk Venlo

Met het in stand ...
Lees verder ...

Vieringen elke zondag om 10 uur

De Jongerenkerk V...
Lees verder ...