Artikel 9 uit de reeks 50 cent voor 50 jaar Jongerenkerk (mei 2015)

In het kader van 50 jaar Jongerenkerk Venlo verschijnt er de komende maanden elke maand een column in de JK Jouw Kerk en op de website. Deze columns gaan vergezeld met een advertentie in E3-Journaal / De Trompetter.

De columns zijn bedoeld om de mensen te laten zien dat de Jongerenkerk Venlo MEER is dan alleen zondagmorgen om 10.00 uur.

We hopen dat velen in Venlo, geïnspireerd door de columns, bereid zijn om 50 cent te storten voor de 50 jarige Jongerenkerk.

 

Deze maand: Henk Linders over zijn betrokkenheid bij het comité Vrijheidsvuur Venlo


Vrijheidsvuur Venlo

Mij is gevraagd om iets te vertellen over mijn inzet voor de samenleving als lid van het comité Vrijheidsvuur Venlo, 5 mei.
Vanaf het initiatief in 2010 ben ik betrokken bij de invulling van 5 mei in Venlo.

Remi Verhagen als fanatieke hardloper kwam in 2010 met het idee om deel te nemen aan de jaarlijkse bevrijdingsvuurestafettes vanuit Wageningen op 5 mei.
Dit idee vond meteen veel weerklank binnen de Jongerenkerk.
Ik heb contact opgenomen met burgemeester Bruls die het initiatief graag wilde steunen.

Ofschoon ik mij voorgenomen had op afstand te blijven van de organisatie raakte ik er toch steeds meer bij betrokken door mijn ervaring en netwerk en door mijn idee dat mijn ondersteuning belangrijk zou zijn. Beide zaken zijn belangrijk om een idee te kunnen omzetten in plan en tot uitvoering te brengen. Wat een verbeelding!

Er werd een lopersgroep gevormd die in de nacht van 4 op 5 mei 2011 het vuur ophaalde in Wageningen. Ook werd een ontvangstceremonie georganiseerd voor de lopers op de markt voor het stadhuis.
Lex Uiting heeft de ceremonie gepresenteerd. Bart Peeters verzorgde de vuurceremonie en Baer Traa zong enkele mooie vrijheidsliedjes samen met een gelegenheidsorkest.
Stadsdichter Herman Verwey had voor deze gelegenheid een speciaal vrijheidsgedicht gemaakt. Jos Peeters en Remi coördineerden de estafette. Max Görtjes verzorgde de financiën en de PR.

De estafette en ceremonie waren zonder meer geslaagd en we zijn doorgegaan in de volgende jaren.

In 2014 lukte het niet om tijdig voldoende lopers bij elkaar te krijgen en werd de ceremonie verplaatst naar de Jongerenkerk. Dat bleek een gouden toeval te zijn.

Het Valuascollege maakt intussen jaarlijks vrijheidsgedichten waarvan er 5 werden voorgedragen in de JK. Ook werd dat jaar het vuur van de vredesvlam gebruikt in de JK om het vrijheidsvuur te ontsteken.

Persoonlijk ben ik nauw betrokken bij het thema vrijheid. Ik heb ooit ervaren dat vrijheid het hoogste goed is voor een mens en de mensheid.
Vrijheid moet je delen met elkaar, met medemensen. Vrijheid vraagt ook om inzicht, bewustzijn zodat het besef groeit dat de mens kan kiezen tussen goed en kwaad, tussen liefde en macht. De mens kan immers gevangen zijn in zijn opvattingen en overtuigingen die hij meekrijgt tijdens zijn opvoeding en scholing.

Vrijheid wordt ook ingeperkt door de economische verhoudingen.. denk aan de slavernij in Egypte, aan de slavernij op de katoenplantages en in de textielfabrieken in Azië.

Vrijheid veronderstelt ook onafhankelijkheid en toch je verbonden weten met mens, mensheid en gemeenschap.

Vrijheid wordt dus bepaald door de samenleving waarin wij leven. Vrijheid dat zijn we zelf. De mensheid heeft nog een lange weg te gaan, zo lijkt het, om in vrijheid en in vrede met elkaar te kunnen leven.

Overigens deed burgemeester Bruls aan mij persoonlijk de suggestie, toen hij Venlo verliet, om met de nieuwe burgemeester (A. Scholten ) 3-jarige afspraken te maken.
Dat is tot op heden niet gelukt.

Als achtergrondinformatie het volgende: in Blerick en Venlo werd de bevrijding op resp. 3 december 1944 en 1 en 2 maart 1945 jaarlijks herdacht. Deze jaarlijkse herdenking is jaren geleden gestopt omdat er te weinig animo voor was. Geheel los daarvan ontstond het initiatief van de JK om deel te nemen aan de landelijke 5 mei dag.

Op 4 mei herdenken we landelijk de bevrijding en de slachtoffers van de 2e WO en op 5 mei staan we stil bij de vrijheid… wat doen we met onze vrijheid…

Op 5 mei 1945 werd de vrede getekend in hotel de Wereld in Wageningen.

Het Nationaal Comité 4en5mei pleit ook voor een accentverschuiving waarbij we meer stilstaan bij de vraag: wat doen we met de herwonnen vrijheid.. en zijn we wel echt bevrijd en echt vrij als mens! Vrijheid is een dynamisch begrip. Dit roept natuurlijk ook de vraag op wat is de bedoeling van het fenomeen mens en mensheid.
Waar geloof je in?

Henk Linders

Op deze pagina

JONGERENKERK VENLO

Ligging Jongerenkerk Venlo

Bekijk de ligging van de Jongerenkerk Venlo met behulp van Goog...
Lees verder ...

Uw financiële ondersteuning aan de Jongerenkerk Venlo

Met het in stand ...
Lees verder ...

Vieringen elke zondag om 10 uur

De Jongerenkerk V...
Lees verder ...