Artikel 5 uit de reeks 50 cent voor 50 jaar Jongerenkerk (januari 2015)

In het kader van 50 jaar Jongerenkerk Venlo verschijnt er de komende maanden elke maand een column in de JK Jouw Kerk en op de website. Deze columns gaan vergezeld met een advertentie in E3-Journaal / De Trompetter.

De columns zijn bedoeld om de mensen te laten zien dat de Jongerenkerk Venlo MEER is dan alleen zondagmorgen om 10.00 uur.

We hopen dat velen in Venlo, geïnspireerd door de columns, bereid zijn om 50 cent te storten voor de 50 jarige Jongerenkerk.

 

Deze maand: Harry van Heijst over zijn betrokkenheid bij de Vincentiusvereniging


IEDER MENS TELT…..onder dat motto presenteert de Vincentiusvereniging zich in haar publicaties. Een motto dat ik van harte onderschrijf en toen ik eind tachtiger jaren werd gevraagd om ook het penningmeesterschap van de Vincentiusvereniging onder mijn hoede te nemen, hoefde ik daar niet lang over te denken.

Het werk van Frederic Ozanam, in de geest van Vincentius a Paulo, dat werd vormgegeven in de armste wijken van Parijs, sluit natuurlijk naadloos aan op de thema's die op de zondagmorgen aan de orde zijn in de (Jongeren)kerk. Het is in vele varianten het in de praktijk brengen van een stuk zorg voor je naaste.

De Vincentiusvereniging bracht en brengt dit in de praktijk door het ledigen van materiële en immateriële nood in individuele gevallen of door hulp aan organisaties, waaronder Vrouwen in de Bijstand, Werkgroep WIA, Stichting Leergeld (gecoördineerd door Peter Verhoeckx, ook van de Jongerenkerk) en Taizé open tafel (aangestuurd door Mieke Verkoeyen, ook Jongerenkerk).

We realiseren korte caravanvakanties via de Stichting Ontspanning en Recreatie en hebben onze (bestuurlijke) bijdrage aan het project Boeken Steunen Mensen en realiseren zo samen met de Rotary Maas en Peel grootse opbrengsten voor jeugd in de derde wereld.

Het meest recente project is het SchuldHulpMaatje-project. In de stuurgroep wordt samengewerkt met de Gemeente Venlo, het Dekenaat Venlo en de Jongerenkerk Venlo, in de persoon van de pastor Hub van den Bosch.

Voor de praktische gang van zaken geef ik namens de initiërende Vincentiusvereniging richting aan het project. Twee coördinatoren, Dan van Dijk en Jac Verheijden, geven ondersteuning aan het team SchuldHulpMaatjes.

Het project werd eind 2011 op verzoek van de landelijke Vincentiusvereniging opgepakt met een introductieavond in de Jongerenkerk Venlo. Al snel bleek er voldoende belangstelling en werd vormgegeven aan een driedaagse opleiding van wel 10 SchuldHulpMaatjes.

Sedert de zomer van 2012 zijn deze aan de slag. Medio 2014 werd een volgende lichting opgeleid en inmiddels werken we in Venlo met 18 maatjes.

We proberen mensen met (dreigende) schuldenproblematiek te helpen met hun administratie, hun inzicht te verschaffen in hun financiële situatie en gaandeweg zelfredzaam te maken. Dat kunnen trajecten van enkele maanden tot meerdere jaren zijn al dan niet in combinatie met professionele schuldhulpverlening of Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Dankbaar werk, waarbij je merkt dat het hebben van een (SchuldHulp) Maatje al bijdraagt aan het draagbaarder maken van de situatie.
Soms zijn de stappen klein en soms weten we in een paar maanden hele grote stappen te maken.

We mochten in de afgelopen jaren ruim 50 personen begeleiden en de vraag blijft groot. De plannen voor de komende jaren staan in de steigers en we hopen te groeien naar een organisatie met 25 SchuldHulpMaatjes met een betaalde (parttime) coördinator. Daarvoor moet nog nog veel werk verzet worden met name op het vlak van de financiering.

Grotere fondsen en instellingen zullen worden benaderd om die plannen te realiseren.
Kortom volop werk en het is fantastisch dat ook de Jongerenkerk daarin als organisatie en met personen een rol speelt.

Jongerenkerk Venlo, ….
Meer dan zondagmorgen 10.00 uur!

Op deze pagina

JONGERENKERK VENLO

Ligging Jongerenkerk Venlo

Bekijk de ligging van de Jongerenkerk Venlo met behulp van Goog...
Lees verder ...

Uw financiële ondersteuning aan de Jongerenkerk Venlo

Met het in stand ...
Lees verder ...

Vieringen elke zondag om 10 uur

De Jongerenkerk V...
Lees verder ...