Overzicht missionaire activiteiten 2017-2018 Dekenaat Venlo

Een jaarlijks overzicht van de activiteiten op het gebied van
Missie-Ontwikkeling-Vrede is er om inzichtelijk te maken waar
de dekenale MOV-groep Venlo en de missionaire groepen in de
parochies in het dekenaat Venlo zich in een missionair jaar,
dat loopt van september tot en met augustus, mee bezig
houden. 

Veel van die acties lopen aan de hand van de
Missionaire Agenda waarin het collecterooster is opgenomen.
Tal van missionaire momenten zijn er in zo’n missionair jaar.
Het begint met de Vredeweek in september en het sluit af met
MIVA-zondag eind augustus.


Iedere parochie kiest zelfstandig waar ze wel of niet aandacht
aan besteden of voor collecteren. Wat voor veel parochies de
belangrijkste actie is, is de jaarlijkse VASTENACTIE.

Klik hier om het PDF bestand te openen.

Op deze pagina

JONGERENKERK VENLO

Ligging Jongerenkerk Venlo

Bekijk de ligging van de Jongerenkerk Venlo met behulp van Goog...
Lees verder ...

Uw financiële ondersteuning aan de Jongerenkerk Venlo

Met het in stand ...
Lees verder ...

Vieringen elke zondag om 10 uur

De Jongerenkerk V...
Lees verder ...