Uw financiële ondersteuning aan de Jongerenkerk Venlo

Met het in stand houden van de Jongerenkerk Venlo is jaarlijks veel geld gemoeid. Voor het kalenderjaar 2024 hebben we zeker € 45.000,-- nodig.

Stichting Jongerenkerk Venlo

Voor een belangrijk deel worden de jaarlijkse kosten bijeengebracht door de reguliere bezoekers van de Jongerenkerk Venlo. Via een automatische overschrijving dragen zij veelal maandelijks bij om de exploitatie van de Jongerenkerk Venlo mogelijk te maken.

Deze bijdragen zijn welkom op het onderstaande rekeningnummer ten name van de Stichting Jongerenkerk Venlo te Venlo.

IBAN: NL12ABNA0414143299
BIC: ABNANL2A

Daarnaast is natuurlijk elke financiële bijdrage, in welke vorm dan ook, heel welkom. Ook dan kun je gebruik maken van het hiervoor genoemde rekeningnummer.

Je kunt ook gericht een activiteit/project van de JK ondersteunen, een z.g. geoormerkte donatie. Dat kan o.a. voor de muziek tijdens de diensten, de solidariteitsmaaltijd, het Asiel Zoekers Centrum bezoek, armoedebestrijding, Tempeliertjes zijn.

Stichting Vrienden van de Jongerenkerk Venlo

Daar waar jouw bijdrage omvangrijker is en/of een eenmalig karakter kent, vraag ik je om de bijdrage bij voorkeur te storten op het onderstaande rekeningnummer ten name van de Stichting Vrienden van de Jongerenkerk Venlo te Venlo.

IBAN: NL41RABO0173802850
BIC: RABONL2U

Daarmee bewerkstelligen we een goed zicht op de structurele en incidentele giften om de lopende exploitatie te kunnen financieren.

Denk in dit verband ook eens aan de mogelijkheid van een periodieke gift of regeling in het kader van je nalatenschap (legaat) door tussenkomst van de notaris.

TURBOGIFT
Dit is een speciale legaatconstructie die je belastingvoordeel oplevert en geen extra kosten met zich meebrengt.
Je
 bestemt je legaat al bij leven als schuldig gebleven schenking, hetgeen betekent dat je een bedrag leent aan een goed doel, maar dit bedrag pas hoeft te betalen als je overlijdt.

Het voordeel is dat deze schenking onder de giftenaftrek valt en je de schenking al bij leven kunt aftrekken van de inkomstenbelasting – dit kan je belastingvoordeel opleveren.

Als je
 vervolgens dit belastingvoordeel schenkt aan het goede doel, dan wordt ook dit weer aangemerkt als gift en is derhalve weer aftrekbaar van de belasting.
De fiscus en het ministerie van Financiën hebben deze constructie goedgekeurd. 


Beide stichtingen zijn in het bezit van een zogenaamde ANBI-verklaring.
In fiscale zin worden de beide stichtingen derhalve als een Algemeen Nut Beogende Instelling aangemerkt waardoor je giften in beginsel fiscaal aftrekbaar zijn.

Klik hierop om naar de ANBI pagina te gaan.

Informatie

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Jan Lammerse, penningmeester van de Stichting Jongerenkerk Venlo. 

Nadere info m.b.t. gift of legaat:

Belastingdienst
De website van de notarissen

 

Op deze pagina

Informatie over:

  • giften
  • legaten (Turbogift)
  • schenkingen
  • links
  • ANBI status

JONGERENKERK VENLO

Ligging Jongerenkerk Venlo

Bekijk de ligging van de Jongerenkerk Venlo met behulp van Goog...
Lees verder ...

Uw financiële ondersteuning aan de Jongerenkerk Venlo

Met het in stand ...
Lees verder ...

Vieringen elke zondag om 10 uur

De Jongerenkerk V...
Lees verder ...