Stichting Vrienden van de Jongerenkerk Venlo

Stichting Vrienden van de Jongerenkerk Venlo

De Stichting Vrienden van de Jongerenkerk Venlo is opgericht om de Jongerenkerk financieel te steunen zodat het doel en het pad dat uitgezet is door oprichter kapelaan Leo Brueren ook in de toekomst behouden blijft.

Indien je daaraan een bijdrage wilt leveren en tevens als deze bijdrage omvangrijker is en/of een eenmalig karakter kent, vraag ik je om je bijdrage te storten op het onderstaande rekeningnummer ten name van de Stichting Vrienden van de Jongerenkerk Venlo te Venlo:

IBAN: NL41RABO0173802850
BIC: RABONL2U

Daarmee bewerkstelligen we dat we de lopende exploitatie kunnen blijven financieren.

Denk in dit verband ook aan de mogelijkheid van een periodieke gift of regeling in het kader van je nalatenschap (legaat) door tussenkomst van de notaris.

De stichting is in het bezit van een zgn. ANBI-verklaring.
In fiscale zin wordt de stichting derhalve als een Algemeen Nut Beogende Instelling aangemerkt waardoor je giften in beginsel fiscaal aftrekbaar zijn.

De ANBI informatie vind je hier

Informatie

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Jan Lammerse. 
Zijn adres is: Bachstraat 3,  5914 RR Venlo en zijn email adres is: Penningmeester@jkvenlo.nl

Bestuur Vrienden van de Jongerenkerk Venlo 

 

nog geen foto

beschikbaar

Huub Leurs

Voorzitter

Gerrie Gijsen

Secretaris

Jan Lammerse

Penningmeester

 

 

Op deze pagina

JONGERENKERK VENLO

Ligging Jongerenkerk Venlo

Bekijk de ligging van de Jongerenkerk Venlo met behulp van Goog...
Lees verder ...

Uw financiële ondersteuning aan de Jongerenkerk Venlo

Met het in stand ...
Lees verder ...

Vieringen elke zondag om 10 uur

De Jongerenkerk V...
Lees verder ...